Zubní implantáty - pro kvalitu

Proč kvalitu?

V naší praxi používáme pouze postupy a metody doporučené mezinárodní organizací ITI.

(International Team for Implantology).

Jsou - li implantáty zaváděny zkušeným odborníkem a je -li používán kvalitní a osvědčený sytém , můžeme říci, že se jedná o nejúspěšnější způsob stomatologického ošetření.

Co se týče úspěšnosti vhojení ( přijetí implantátu organismem) , naše statistka uvádí 2 nevhojené implantáty ze 400 zavedených implantátů za rok.

Na obrázku a) je situace po ztrátě zubu. Na obrázku b) je znázorněna situace vyřešená zubním implantátem. Na posledním obrázku c) je znázorněn důsledek neřešené ztráty zubu. Dochází k posunu, sklonění a vystoupení okolních a protějších zubů.


Náhrada jednoho zubu můstkem


Náhrada jednoho zubu implantátem


Řešení bezzubé čelisti pomocí šesti implantátů


Protéza fixovaná čtyřmi implantáty